By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
LivionKey register

Kom med i den Digitala tidsåldern

Uppdatera hanteringen av era fysiska nycklar till digital kontroll med omfattande spårbarhet på alla händelser som är relaterade till nycklarna.

Uppdatera din nyckel hantering till modern tid.

Byt från traditionella kalkylblad och andra manuella verktyg för nyckel hantering till LivionKey Register och säkerställ effektiv och modern hantering av dina nycklar. Skapa enkelt digitala kontrakt, lägga till signatur och omedelbar kvittens för nyckel överlämningar och returer.

När du är redo att uppgradera till elektromekaniska eller mobila nycklar kan du vara säker på att LivionKey Register kommer att tillgodose dina behov utan problem. Förbättra dessutom din dagliga nyckel hantering genom att börja använda LivionKey-automater, helt automatisera överlämnings- och retur processerna för mekaniska eller elektromekaniska nycklar. På så sätt kan du öka på effektiviteten och säkerheten i din organisation.

inbyggd Mobile Support

Anpassningsbara användargränssnitt

Oavsett enhet - vare sig det är på en PC, Mac, surf platta, eller smartphone - LivionKey Register är allt du behöver. Upplev en smidig funktionalitet i alla skärmstorlekar och webbläsare.

Lås upp den fulla potentialen i nyckelhantering

Upptäck funktionerna som gör Livionkey Register till den ultimata lösningen

Snabbhet och effektivitet.

Hanteringen av nycklar är enkel och smidig tack vare intuitiva funktioner. Dagliga åtgärder, som att lägga till, redigera och ta bort nycklar, samt skapa avtal, görs på ett ögonblick.

Organisations hantering

Definiera och underhålla organisationens hierarkiska struktur för effektiv och säker behörighets kontroll.

Organisera enkelt dina fastigheter

Hantera organisationens byggnader och fastigheter på en central plattform. Lägg till, redigera eller ta bort byggnads information.

Hantera användare

Hantera användare inom organisationen med flexibiliteten att lägga till, redigera och ta bort användarkonton. Tilldela roller och åtkomst rättigheter för att effektivisera verksamheten.

Nyckelavtal

Skapa och hantera nyckel kontrakt för användare, lägg upp vilka nycklar de kan komma åt och under vilken tid, allt i vårt användarvänliga gränssnitt.

Full transparens, inga gissningar

Övervaka och spåra alla viktiga och behörighets relaterade händelser. Få information om nyckel reservationer, åtkomst försök och ändringar i åtkomst rättigheter.

Automatiserade bekräftelser

Skicka kvittens via SMS eller e-post till användare av nycklar som hämtats eller returnerats, vilket förbättrar ansvarsskyldigheten och dokumentationen.

Påminnelser till användare

Skicka automatiskt meddelanden till användare om en nyckel returnering är försenad, vilket säkerställer snabb retur och minimerar säkerhetsrisker som att nycklar försvinner.

Användarvillkor

Kräv att nyckel användarna godkänner era villkor när de undertecknar kontrakt för nyckel användningen..

Förbättrad säkerhet

Kunden kan signera avtalen direkt på mobilen eller använd stark autentisering via Bank-ID.

Fullständig avtals dokumentation.

Bifoga bilagor till kontrakt, till exempel pappers signaturer eller andra relevanta dokument, för en fullständig och transparent registrering.

Massåtgärder, sömlös dataöverföring

Hantera enkelt stora mängder nycklar och byggnader med vårt importerings verktyg. Importera och exportera data enkelt via CSV-filer.

Redo att förändra din nyckelhantering?

Ta steget in i framtiden med LivionKey Register.

Boka en demo