By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Till nästa nivå

LivionKey30 EM Edition för hantering av iLOQ S5 nycklar

Digitalisera sista biten för S5-nycklar genom att ta bort behovet av att manuellt programmera, överlämna och ta emot nycklar

Byggd på en säker grund

LivionKey30 EM Edition är en specialversion av vår pålitliga LivionKey30-automat som är anpassad för iLOQ S5-nycklar. Utöver alla funktioner i LivionKey30 sköter den också programmeringen av iLOQ S5-nycklar.

Förbättrad bekvämlighet, samma plattform

LivionKey dashboard för iLOQ S5 nycklar

Optimera din användning av iLOQ Manager genom att utföra dagliga nyckelrelaterade åtgärder direkt från LivionKey Dashboard.

Programmering från distans, maximal kontroll

Centralisera hanteringen av iLOQ S5-nycklar och automatisera utlämning och returnering med LivionKey30 EM Edition.

Elektromekanisk iLOQ S5 nyckelprogrammering

LivionKey30 EM Edition tar hand om programmeringen av iLOQ S5-nycklar automatiskt utan mellanhänder.

Maximal säkerhet

Dra nytta av den extra nivån av säkerhet, eftersom nycklarna förblir o aktiverade tills de programmeras av LivionKey30 EM Edition vid uthämtning.

Centraliserad hantering

Förenkla dina dagliga rutiner genom att hantera iLOQ S5-nycklar och behörigheter centralt direkt från LivionKey Dashboard.

Hur fungerar det?

Ta nästa steg till intelligent nyckelhantering

Utforska framtiden för iLOQ S5-nyckelhantering med LivionKey30 EM Edition. Boka en demo genom att klicka på knappen nedan.

Boka en demo