Napsauttamalla ”Hyväksy” hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi sivuston navigoinnin parantamiseksi, sivuston käytön analysoimiseksi ja markkinointitoimissamme auttamiseksi. Katso meidän Tietosuojakäytäntö lisätietoja varten.
Image of fingerprint

Livion Oy TIETOSUOJASELOSTE

Voimaantulopäivä: Lokakuu 22, 2018

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvata niitä periaatteita, joiden mukaan keräämme ja käsittelemme henkilötietoja palveluidemme tarjoamiseen liittyen. Tämä pitää sisällään myös verkkopohjaisen Livion Key, RoomRobot, Key Detector -palvelun käytön ja siihen liittyvän henkilötietojen käsittelyn. Henkilötietoa on esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite ja valokuva sekä muu sellainen tieto, joka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön.Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen huolellisesti.

Toimimme usein asiakassuhteissa myös henkilötietojen käsittelijän roolissa asiakkainamme oleville rekisterinpitäjille. Olemme henkilötietojen käsittelijänä esimerkiksi Livion Key, RoomRobot, Key Detector -palvelussa, kun palvelun käyttäjä syöttää ja tallentaa palveluun muita kuin itseään koskevia henkilötietoja. Tämän osalta käsittelemme henkilötietoja sopimusten perusteella vain kunkin nimenomaisen asiakkaan hyväksi ja lukuun. Tällaisen henkilötietojen käsittelyn rekisterinpitäjä on käyttäjäasiakas, joten henkilötietojen käsittelyn periaatteet tässä tapauksessa kuvattu käyttäjäasiakkaidemme omissa tietosuojaselosteissa.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä suhteessa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn on (jäljempänä myös “Livion” tai “me”):

Livion Oy

Business ID: 2417101-5
PL 10
67101 Kokkola
FINLAND
Email: asko.lamminen@livion.fi
Tel: +358 400 919351
https://livion.fi
https://livionkey.com

Mikäli sinulla on tietosuoja-asioita koskevia kysymyksiä tai pyyntöjä, voit ottaa meihin yhteyttä yllä olevia yhteystietoja käyttäen.

Mihin tarkoitukseen Livion kerää henkilötietoja ja millä perustein?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme asiakkaitamme, henkilöstöämme (ml. potentiaaliset asiakkaat ja työnhakijat) ja osakkeenomistajia koskevia henkilötietoja ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Varmistamme myös, että meillä on aina vähintään yksi lainmukainen käsittelyperuste olemassa. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ja käsittelyperusteita ovat:

Palveluiden tarjoaminen ja toimittaminen yritys- ja organisaatioasiakkaille
 • Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja palveluidemme tarjoamiseksi ja toimittamiseksi sekä sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanemiseksi.
 • Tämä pitää sisällään muun muassa normaalin asiakashallinnan ja -yhteydenpidon, projektien toteuttamisen, laskutuksen, perinnän, takuuasiat ja palautteiden käsittelyn.
 • Voimme käsitellä myös prospektointimielessä potentiaalisina pitämiämme asiakkaita.

Näiden osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on erityisesti sopimus meidän ja asiakkaamme välillä sekä sopimuksen valmistelutoimet ja oikeutettu etumme.

Verkkopohjaisten Livion Key, RoomRobot ja KeyDetector -palvelujen tarjoaminen
 • Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja Livion Key, RoomRobot ja Key Detector -palvelujen tarjoamiseksi ja toimittamiseksi sopimuksen tehneille asiakkaille ja käyttäjille. Livion Key, RoomRobot ja Key Detector -palvelujen käyttö edellyttää käyttösopimuksen tekoa ja rekisteröintiä, henkilökohtaisten käyttäjätunnusten luomista ja käyttäjän tunnistautumista palvelua käytettäessä.
 • Käsittelemme Livion Key, RoomRobot ja Key Detector -palveluihin liittyen henkilötietoja myös tuki- ja yhteydenottopyyntöjen yhteydessä.

Näiden osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on erityisesti sopimus meidän ja Livion Key, RoomRobot ja Key Detector -asiakkaan välillä sekä sopimuksen valmistelutoimet ja oikeutettu etumme.

Markkinointi ja asiakasviestintä
 • Saatamme käsitellä henkilötietoja myös asiakasviestintään ja ilmoitusten tekemiseksi asiakkaillemme palveluitamme koskien.
 • Voimme myös toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyitä, markkinatutkimuksia tai muita vastaavia kyselyitä.
 • Käsittelemme henkilötietoja myös suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi, mainonnan ja sisältöjen personoimiseksi ja asiakas- tai käyttäjäsegmenttien muodostamiseksi.
 • Oikeutetun etumme perusteella voimme itse myös lähettää sinulle sähköpostimarkkinointia. Saatamme myös rajatuissa tilanteissa toteuttaa sähköistä suoramarkkinointia etukäteisen suostumuksesi perusteella, näin teemme joka tapauksessa sovellettavan lain sitä edellyttäessä. Antamasi suostumuksen voit kuitenkin peruuttaa milloin tahansa. Vaikka markkinointi ei edellyttäisi suostumusta, voit aina kuitenkin kieltää sinuun kohdistuvan suoramarkkinoinnin.
 • Saatamme käyttää markkinoinnin ja asiakasviestinnän toteuttamisessa myös kolmansien osapuolten palveluja.
 • Asiakastestimoniaaleja tai -tarinoita saatamme julkaista antamasi suostumuksen perusteella.

Näiden osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on erityisesti oikeutettu etumme ja osin henkilön antama suostumus.

Palveluiden analysointi ja liiketoimintamme kehittäminen
 • Pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluitamme. Tämä edellyttää palveluidemme käytön analysointia ja seuraamista. Tämä koskee erityisesti Livion Key, RoomRobot ja Key Detector -palvelua.
 • Käsittelemme tietoa myös palvelun laadun parantamiseksi, teknisten ongelmien diagnosoimiseksi ja ratkaisemiseksi sekä tietoturvan varmistamiseksi.
 • Saatamme käyttää myös kolmansien osapuolten palveluja palvelun käytön analysoimisessa ja seuraamisessa. Esim . Analysointi ja ohjelmistotyökaluja, ei ihmisiä.

Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on erityisesti oikeutettu etumme.

Oikeudelliset velvoitteet
 • Saatamme käsitellä henkilötietoja myös oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (mm. kirjanpito, verotus, työsopimuslaki), oikeudellisiin vaateisiin vastaamiseksi tai sellaisten laatimiseksi, petosten estämiseksi ja selvittämiseksi taikka tuomioistuimen tai viranomaisen sitä edellyttäessä.

Näiden osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on erityisesti lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ja oikeutettu etumme.

Rekrytointi ja henkilöstöhallinto
 • Käsittelemme henkilötietoja myös työnhaku- tai rekrytointitilanteissa ja normaalien henkilöstöhallinnollisten tehtävien hoitamiseksi. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa työsopimusvelvoitteiden täyttäminen, palkanmaksu, verotusasiat sekä työsuhteisiin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.
 • Rekrytoinneissa käsittelemme henkilötietoja pääasiassa sopimuksen valmistelemiseksi ja työnhakijan tai työntekijäehdokkaan suostumuksen perusteella.
 • Työnhakijan antaman suostumuksen perusteella saamme ja käsittelemme myös työnhakijoihin liittyviä muilta kuin työnhakijalta itseltään saatuja henkilötietoja (esim. referenssit).

Näiden osalta henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste on sopimuksen täyttäminen (työsopimus) sekä työsuhteeseen liittyvien lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, toisinaan myös työntekijän tai työnhakijan antama suostumus.

Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme?

Käsittelemme pääasiassa asiakkaita ja työntekijöitä (ml. potentiaaliset asiakkaat ja työnhakijat) sekä osakkeenomistajia koskevia henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita koskevat tiedot, kuten:
 • yhteyshenkilön tai käyttäjän (Livion Key, RoomRobot, Key Detector) nimi ja yhteystiedot sekä käyttäjätunnukset (Livion Key, RoomRobot, Key Detector);
 • asema yrityksessä;
 • tehdyt sopimukset;
 • tarjoukset sekä käydyt sähköpostikeskustelut ja yhteydenpito;
 • tuki- ja yhteydenottopyyntöjen yhteydessä annetut tiedot;
 • laskutusta varten tarvittavat tiedot; ja
 • markkinoinnin suostumukset ja/tai kiellot.
Työntekijöitä koskevat tiedot, kuten:
 • nimi ja yhteystiedot;
 • asema yrityksessä;
 • koulutus;
 • osaaminen;
 • työhistoria;
 • palkanmaksuun ja verotusta varten tarvittavat tiedot; ja
 • tehdyt projektit.
Työnhakijoita koskevat tiedot, kuten:
 • nimi ja yhteystiedot;
 • osaaminen;
 • ansioluettelo ja hakemus
 • resume and application.
Osakkeenomistajia koskevat tiedot, kuten:
 • nimi ja yhteystiedot; ja
 • omistusosuudet.
Livion Key palvelua koskevat tiedot, kuten:
 • palvelun käyttäjä (nimi ja yhteystiedot) ja käyttäjätunnus;
 • käyttäjän syöttämät tiedot;
 • mahdolliset kameran ottamat kuvat;
 • toimintolokit;
 • anonymisoidut käyttötilastot;
RoomRobot ja Key Detector palvelua koskevat tiedot
 • palvelun käyttäjä (nimi ja yhteystiedot) ja käyttäjätunnus;
 • avaimien tunniste ID (esim. avaimen tunnusnumero);
 • käyttäjän syöttämät tiedot;
 • wifi verkon tiedot;
 • lämpötila, kosteus ja hiilidioksidi arvot;
 • liiketunnistus (onko liikettä vai ei);
 • avaimien tunnistus ovatko avaimet huoneessa vai eivät (n.10-15m säteellä);
 • paljonko tietoliikenne dataa on käytetty;
 • anonymisoidut käyttötilastot.
Mistä lähteistä henkilötiedot ovat peräisin?
Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

Keräämme asiakkaisiimme ja potentiaalisiin asiakkaisiin liittyviä henkilötietoja pääasiassa henkilöltä itseltään. Saatamme kerätä tietoa myös verkkosivustomme käyttöön liittyen Google Analytics -palvelulla tai muiden vastaavien analytiikkapalvelujen avulla.

Asiakassuhteen aikana syntyy ja kerätään myös tietoa, mutta nämä koskevat pääasiassa yritystä, ei henkilöitä.

Uusasiakashankinnassa potentiaalisia asiakkaita koskevia tietoja saadaan myös tapahtumista, seminaareista ja prospektoimalla asiakkaita esimerkiksi yritysten kotisivuilta, Linkediniä tai myyntiliidipalveluja käyttämällä. Lisäksi saatamme saada jotain tietoa julkisista tai muista ulkopuolisista lähteistä tai rekistereistä.

Työntekijät ja työnhakijat

Työnhakijoihin ja työntekijäehdokkaisiin liittyen saamme henkilötietoja työnhakijöiden osalta pääasiassa henkilöltä itseltään ja hänen suostumuksellaan myös muista lähteistä (kuten LinkedIn, referenssit ja mahdolliset henkilö- ja soveltuvuustestit). Henkilöstöön liittyen saamme henkilötietoja pääasiassa henkilöltä itseltään ja suostumuksella muista lähteistä. Saatamme myös käsitellä henkilöstön osalta tietoja, jotka muutoin syntyvät työsuhteen aikana.

Henkilöstöön liittyen tietoja saatetaan saada myös verottajalta, työeläkeyhtiöltä ja vakuutusyhtiöltä.

Livion Key, RoomRobot ja Key Detector palvelut

Livion Key, RoomRobot ja Key Detector palveluihin liittyvät käyttötiedot kerätään palvelun käytöstä.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja ja luovutetaanko tietoja muille?

Henkilötietoja käsittelee palveluksessamme oleva henkilöstö tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin työtehtäviä suorittaessaan. Pääsyä tietoihin saatetaan rajata myös asiakas- tai projektikohtaisesti. Henkilöstöasioissa pääsyä tietoihin on rajattu asiakastietoja enemmän.

Saatamme luovuttaa henkilötietoja myös alihankkijoillemme ja palveluntarjoajillemme, joille olemme joltain osin ulkoistaneet henkilötietojen tallentamista tai käsittelyä (esim. pilvitallennuspalvelut; sähköpostimarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteuttamisen pilvipalvelut; taloushallinto, laskutus, ja maksupalvelut). Tällaiset palveluntarjoajat toimivat sopimussuhteessa meihin, eikä heillä yleensä ole oikeutta käyttää tietoja muihin tarkoituksiin kuin meidän hyväksi. Livion Key, RoomRobot ja Key Detector palveluissa henkilötietoja käsittelee ainoastaan meidän henkilökunta.

Muutoin saatamme luovuttaa tietoja myös lain, tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä, oikeudelliseen vaateeseen vastaamiseksi tai sellaisen valmistelemiseksi taikka mikäli henkilö on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen (esim. osaamistietojen toimittaminen asiakkaalle). Saatamme myös luovuttaa tietoja, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa tai muussa liiketoiminta- tai yritysjärjestelyssä.

Siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle, erityisesti siitä syystä että tietoja tallennetaan ja käsitellään lähes yksinomaan sähköisessä muodossa ja jotkut tiedon tallennukseen ja käsittelyyn käyttämämme palveluntarjoajat saattavat sijaita EU:n ulkopuolisissa maissa (esim. Google Cloud). Varmistamme kuitenkin aina, että henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle tapahtuu tietosuojalainsäädännön edellyttämiä riittäviä suojakeinoja käyttäen. Ensisijaisia vaihtoehtoja ovat (1) siirto EU:n komission hyväksymän riittävän tietosuojan maahan, (2) tietojen siirto EU-US Privacy Shield -sertifioituun yritykseen (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat), tai (3) EU:n mallilausekkeiden käyttäminen.

Livion Key, RoomRobot ja Key Detector palveluissa henkilötiedot sijaitsee EU:n alueella.

Livion henkilötietojen käsittelijänä

Erityisesti verkkopohjaiseen Livion Key, RoomRobot ja Key Detector -palveluun liittyen Livion saattaa toimia myös rekisterinpitäjinä olevien asiakkaidensa henkilötietojen käsittelijänä silloin, kun käyttäjä tallentaa ja hallinnoi muita kuin itseään koskevia henkilötietoja Livion Key -palvelussa. Tällaisen tiedon rekisterinpitäjä on palvelun käyttäjä, joka vastaa myös siitä että henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjiin sovellettavien velvoitteiden mukaisesti. Livion käsittelee tällaisessa tilanteessa henkilötietoja yksinomaan kyseisen asiakkaan hyväksi ja ohjeiden mukaisesti, palvelusopimusta ja siihen sisältyviä tietosuojaehtoja noudattaen.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötiedot voidaan myös poistaa siinä tilanteessa, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa tai pyytää tietojensa poistoa (eikä meillä ole muuta lainmukaista käsittelyperustetta). Tiedon säilytysaikoja voi ohjata myös lainsäädäntö (esim. kirjanpito, työsopimuslaki) sekä oikeudellisten vaateiden esittämiseen liittyvien määräaikojen kuluminen (esim. kanneajat). Saatamme tarvittaessa myös päivittää tai poistaa vanhentuneita tai virheellisiä tietoja.

Livion Key -käyttäjien tietoja säilytetään niin kauan, kuin palvelun käyttösopimus on voimassa. Tiedot poistetaan pääsääntöisesti viimeistään 1 vuoden kuluessa sopimuksen päättymisestä. Teknisisistä syistä johtuen tietoa saatetaan kuitenkin jossain määrin ja rajatun ajan tallentaa varmuuskopioissamme.

Livion Key, RoomRobot ja Key Detector palvelut

Livion Key, RoomRobot ja Key Detector palveluihin liittyvät käyttö- ja tapahtumatiedot poistetaan tai anonymisoidaan viimeistään 1 vuoden kuluessa tapahtuman syntymisestä.

Miten henkilötietoja säilytetään ja suojataan?

Henkilötietoja säilytetään lähes yksinomaan sähköisessä muodossa ja tiedot on suojattu alan yleisten standardien mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on rajattu käyttöoikeuksin. Käsittelemme tietoja luottamuksellisina emmekä käytä tai luovuta tietoja muutoin kuin mitä tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Toimitilamme ovat myös hyvin suojatut ja lukitut.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista varsinkin potentiaalisten asiakkaiden ja työnhakijoiden osalta. Puutteelliset tiedot voivat kuitenkin vaikuttaa siihen, miten voimme käsitellä työhakemusta tai potentiaalisen asiakkaan yhteydenottoa.

Henkilötietojen antaminen ja käsittely on sopimusten täyttämiseksi joltain osin pakollista asiakassuhteessa, jotta pystymme varmistamaan että yritysasiakkaidemme puolesta sopimuksia solmivat henkilöt ovat siihen toimivaltaisia ja kelpoisia ja pystymme täyttämään sopimusvelvoitteemme ja toisaalta varmistamaan, että omat oikeutemme täyttyvät. Tietojen antaminen on joltain osin pakollista Livion Key, RoomRobot ja Key Detector -käyttäjien osalta, sillä palvelun käyttö edellyttää rekisteröintiä, henkilökohtaisten tunnusten luomista ja käyttäjän tunnistamista.

Työsuhteessa tarvitsemme myös henkilötietoja siltä osin, että voimme täyttää työsopimusten täyttämiseen ja lakiin liittyvät velvoitteemme.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Käyttäjätietojen hallinnointi (Livion Key, RoomRobot ja Key Detector) Livion Key -käyttäjät voivat kirjautua palveluun ja joiltain osin tarkastella sekä päivittää tai muuttaa omia tietojaan.

Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi ottamalla yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

Pääsy tietoihin ja tarkastuspyyntöjen esittäminen
Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi
Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Vaikka emme käsittelisi henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin suostumuksen perusteella, voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten esimerkiksi ottamalla yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

Oikeus vastustaa käsittelyä
Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi
Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Miten voit toteuttaa oikeutesi?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen. Meidän tulee samalla käyttää kohtuulliset keinot henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Evästeet Livionin verkkosivustolla

Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä muun muassa palveluidemme toimittamiseksi, sivustomme käytön analysoimiseksi, sisältöjen ja mainonnan tuottamiseksi ja kohdentamiseksi sekä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi.

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle tai tietokoneelle verkkosivustolla vierailtaessa. Kun käyt sivustollamme uudestaan, evästeet tunnistetaan lähettämällä ne takaisin verkkosivuillemme tai jollekin toiselle käyttämällemme palveluntarjoajalle. Evästeiden avulla voimme esimerkiksi tunnistaa käyttäjän päätelaitteen kun tämä palaa verkkosivustolle ja mukauttaa sisältöjä taikka mainontaa, analysoida sivuston käyttöä, muistaa kiinnostuksesi kohteet ja tekemäsi valinnat sekä muutoinkin parantaa verkkosivustoamme koskevaa käyttökokemusta.

Evästeisiin sisältyy yleensä tietoja, joista ei ole mahdollista tunnistaa tiettyä henkilöä tai verkkosivuston käyttäjää. Jos olet kuitenkin rekisteröitynyt verkkosivuston käyttäjä ja markkinoinnin automaation ohjelmisto tunnistaa sinut käyttäjänä taikka meillä on muuten sinua koskevia henkilötietoja, evästeiden avulla kerätty tieto saattaa olla mahdollista yhdistää tällaisiin tietoihin.

Evästeiden hallinta

Evästeitä hallitaan verkkoselaimen asetuksissa ja suuri osa verkkoselaimista sallii evästeet asetuksissaan. Verkkoselaimen asetuksissa voit kieltää evästeiden käytön taikka tyhjentää tai poistaa evästeet selaimesta aika ajoin. Tyhjentämällä evästeet aika ajoin vaikutat tunnisteeseen, jonka mukaan laitteesi käytöstä muodostuu profiili. Evästeasetuksia voi muuttaa yleensä selaimen Asetukset-valikossa taikka muokkaamalla selainasetukset ns. “yksityinen selaus” -tilaan, jolloin selain ei lainkaan tallenna evästeitä verkkosivuilla vierailtaessa. Huomaa kuitenkin, että evästeasetusten muuttaminen saattaa vaikuttaa verkkosivuston toimivuuteen tai rajoittaaa sitä, oli kyse meidän tai jonkun muun verkkosivustosta.

Saatamme myös luovuttaa evästeiden keräämiä tietoja kolmansille osapuolille tässä evästekäytännössä ja tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Kolmansien osapuolten evästeet verkkosivuillamme

Käytämme sivustolla kolmansien osapuolten evästeitä erityisesti sivustomme käytön analysoimiseksi, seuraamiseksi ja kehittämiseksi sekä mainonnan, markkinoinnin ja sisältöjen kohdentamiseksi ja näyttämiseksi meidän tai kolmansien osapuolten palveluissa.

Sivustollamme voi olla myös muiden yhteisöpalvelujen upotuksia tai seurantakoodeja, kuten Youtube, Google Analytics ja Facebook, joiden osalta kyseinen palveluntarjoaja saattaa kerätä ja käyttää evästeitä myös muihin omiin tarkoituksiinsa. Sivustollamme voi olla myös sosiaalisten medioiden jaa- tai tykkää-toimintoja.

Keskeisiä verkkosivustomme käyttöön liittyviä kolmansia osapuolia, jotka saattavat tallentaa evästeitä päätelaitteellesi voivat olla muun muassa Google Analytics, Facebook ja Youtube sekä muut vastaavat palveluntarjoajat tai mainosverkostot. Osa kyseisistä palveluntarjoajista saattaa tallentaa tietoa tai sijaita EU:n ulkopuolella. Lisätietoja näiden palveluntarjoajien eväste- ja tietosuojakäytännöistä on saatavilla kyseisten palveluiden tietosuojaselosteista. Emme vastaa näiden palveluiden eväste- ja muiden tietojen käsittelystä.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.